Verde...O que máis me engancha da fotografía urbana é esa marabillosa coincidencia que atopamos de cando en vez obrigándonos a fotar.

Neste caso atopei unha coincidencia tanto de cor coma de textura e formas, ademais dunha curiosidade producida polo momento maila perspectiva.


Comentarios