AutorretratoDe cando en vez, aos fotógrafos urbanos gústanos tamén saíres dentro dalgunha composición, facéndonos protagonistas da mesma.

Unha cristaleira maltratada polo vandalismo daqueles que se pensan artistas e non saben facer máis ca borranchos pode resultar moi útil para incluírte dalgún xeito e, polo menos "arranxar" ou colaborar co desastre.

Comentarios