Cores que seica matan


O inzamento de certas roupas deportivas que popularizaron as tendas especializadas, con cores estridentes e con moita fosforescencia, convertéronse en implacábeis inimigos dos fotógrafos que gozamos dos espazos urbanos.

Pero se atopamos o escenario axeitado podemos integralos perfectamente... quen dixo medo?

Aínda que o certo é que son pezas horrorosas e charramangueiras.

Comentarios